STASKO.cz
budova
Certifikace

Společnost STASKO plus spol. s r.o. působí v oblasti stavebnictví, předmětem naší činnosti je provádění, rekonstrukce a odstraňování staveb.

Vedení společnosti si uvědomuje zásadní význam kvality práce pro úspěšnou prezentaci na trhu a zároveň chápe potřebu efektivního využívání přírodních zdrojů a šetrného přístupu k životnímu prostředí. K dosažení těchto cílů se vedení společnosti rozhodlo zavést integrovaný systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikát environment 2010 Certifikát ISO 2010

Jako rámec pro řízení kvality a ochrany životního prostředí ve společnosti vedení společnosti vyhlašuje následující zásady:

  • Všichni pracovníci jsou odpovědni za kvalitu své práce, každý vedoucí zodpovídá za kvalitu činností spadajících pod jeho kompetenci.
  • Vedení garantuje, že zajištění materiálních, finančních a personálních podmínek včetně vzdělávání pro kvalitní provádění prací, je hlavní prioritou.
  • Vedení podporuje snahu všech pracovníků. neustále zlepšovat efektivnost všech činností.
  • Všechny výrobní činnosti musí být řízeny s cílem uspokojit požadavky zákazníka.
  • Dodavatelé musí být vybíráni s ohledem na co nejvyšší kvalitu svých služeb a s cílem dosáhnout vzájemně výhodných vztahů.
  • Vedení se zavazuje využívat tam, kde je to možné, technologií, prostředků a materiálů šetrnějších k životnímu prostředí.
  • Plnění požadavků aktuálních zákonů a ostatních požadavků státní správy je pro vedení prioritou.
  • Sledováním environmentálních aspektů své činnosti usilovat o neustálé zlepšování vztahu zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k prevenci negativního ovlivňování činností společnosti na životní prostředí.


Váš rodinný dům vybírejte z široké nabídky na www.vybersidum.cz
© Webczech.cz